Tècnica de càlcul en Tragsatec del Programa d'Acreditació de Competències Professionals

Lydia Leal Company

El meu nom és Lydia, tinc 24 anys i vaig estudiar Administració i finances. 

El meu nom és Lydia, tinc 24 anys i vaig estudiar Administració i finances. Actualment em trobe gestionant l'interessant projecte d'acreditació de competències professionals que ha creat Conselleria d'educació i ocupació juntament amb LABORA a través de l'empresa pública de Tragsa des de fa un any, el qual ens permet acostar-nos tant a empreses com persones i ajudar-los al fet que impulsen la seua vida tant professional com personal.