Responsable del Departament de Persones de Laboratoris CyTEM

Miriam Salelles

Vaig estudiar el Grau Universitari en Relacions Laborals i Recursos Humans i, actualment soc responsable d'un departament de Persones després de més de 9 anys desenvolupant un perfil generalista com a personal en pràctiques, tècnica i responsable.

Vaig estudiar el Grau Universitari en Relacions Laborals i Recursos Humans i, actualment soc responsable d'un departament de Persones després de més de 9 anys desenvolupant un perfil generalista com a personal en pràctiques, tècnica i responsable. Al llarg d'este temps, he exercit funcions pertanyents a les diverses àrees: laboral, administració de personal, selecció, formació, desenvolupament, comunicació interna i PRL, per a aconseguir tindre una visió completa del departament.

Actualment, dissenye, implante, controle i avalue polítiques i procediments de Recursos Humans amb el propòsit de potenciar el capital humà de l'empresa i, sense oblidar en cap moment que el departament de Recursos Humans treballa per i per al client intern.